Ga naar de inhoud
Home » Blog » Zorgen over Maasland

Zorgen over Maasland

Ontsluiting

Al langere tijd is de ontsluiting van Maasland aan de zijde van de Oude Veiling een moeilijk verhaal. In het verleden is de (voorrangs)situatie al diverse malen aangepast. In de huidige situatie heeft Maasluis voorrang op Maasland en staan er soms lange rijen auto’s om Maasland uit te komen. Om over de veiligheid van het voetgangers en fietsers maar niet te spreken.

md2015 9Echter de verkeerssituatie zal naast de autonome verkeersgroei extra toenemen door een nieuwe woonwijk in Maassluis “De Dijkpolder”. Hier zullen 1.750 woningen worden gerealiseerd. Er wordt geen extra ontsluiting naar de Rijksweg gemaakt, wat betekent dat deze bewoners straks via de Oude Veiling naar de A20 willen. Deze belasting kan de weg niet aan. Ook als de Blankenburgtunnel doorgaat zal deze tunnel  een extra aanzuigende werking hebben naar de A20.
Het college heeft een advies laten opstellen door een extern bureau, welke niet verder kwam dan verkeerslichten en dat soort zaken. De aangepaste Laan 40-45 in Maassluis laat zien dat het daar niet in gezocht moet worden.
Wij als Mijn Partij willen dit probleem toch op een hoger niveau tillen en kijken naar het oplossen van het probleem in plaats van lapmiddelen.
Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college nu informatiebijeenkomsten met de bewoners. Dit is een stap in de goede richting. Echter Mijn Partij is nog niet gerust op een goede en snelle oplossing.
Mijn Partij heeft contact gezocht met enkele raadsleden in Maassluis die er ook van overtuigd zijn dat dit een gezamenlijk probleem is van Maassluis en Midden Delfland. Gezamenlijk is het probleem ook bij de Metropoolregio neergelegd.
Mijn Partij ziet meer in een ontlasting van het knooppunt dan een extra belasting. Gedacht kan worden aan parallelwegen, meer sturing naar andere afslag, etc. Wij zullen aandringen dat deze varianten in de huidige onderzoeken worden meegenomen.

Maaslandse Poort

Naast de ontsluiting is het college bezig met het verder ontwikkelen van de Maaslandse Poort. Deze ontwikkeling kan volgens Mijn Partij niet los worden gezien van de verkeersstromen over de Oude Veiling. Bij toekomstige grotere verkeerstromen zal er meer asfalt benodigd zijn, wat een geheel  andere inrichting van de Maaslandse Poort zal vragen. Hoe gaat het college met al dit asfalt het gebied als poort van Midden Delfland inrichten?
Ook staat er al jaren een kistenfabriek leeg. Het college zou zorgen dat deze vlek, in afwachting van verdere ontwikkeling, er beter uit zou gaan zien. Hiervan hebben wij tot op heden nog weinig gezien.

NAM

Onze laatste grootste zorg zijn de boringen van de NAM onder Maasland. De boorput staat dan wel buiten Maasland, echter de aanwezige gasvoorraad zit recht onder Maasland. Dit heeft gevolgen voor het zakken van de bodem. Gezien de huidige situatie van het oude centrum is dit niet wat we willen op deze plek. Moeten we met de Citta Slow gedachte het ook niet meer zien in herwinbare energiebronnen dan de fossiele. Wel met respect voor de omgeving, dus geen grote windmolens, maar zaken als aardwarmte en zonnepanelen.
Mijn Partij zal deze ontwikkelingen nadrukkelijk volgen. Mede dankzij Mijn Partij is de zaak in de (politieke) belangstelling gekomen.

Frank van Lier, Maasland (frank.van.lier @ mijnpartij.nl)
Raadslid voor Mijn Partij