Ga naar de inhoud
Home » Blog » Wonen in Midden-Delfland

Wonen in Midden-Delfland

Al enkele jaren wordt er veel gebouwd in Midden-Delfland. Voor het grootste deel in Den Hoorn. En nu er bijna geen bouwprojecten meer mogelijk zijn heeft het college eindelijk een voorzet gedaan voor een visie op wonen in Midden-Delfland. Een extern bureau heeft gekeken naar de bevolkingssamenstelling in de drie kernen en hoe die zou moeten zijn om ook in de toekomst de vitaliteit te bewaren. Daartoe is ook geïnventariseerd wat de wensen van ouderen zijn. De gemeente is tenslotte aan het vergrijzen.

md2015 4Maar behalve aan het vergrijzen zijn wij ook aan het ontgroenen. Dat betekent dat de jeugd weg trekt. Maar met jongeren is niet gesproken!! Het bureau had hiervoor wel een oplossing gevonden. Namelijk de ouderen, waarvan de kinderen uit huis zijn en de echte senioren zouden moeten doorstromen naar andere huizen. En ach, de meeste jongeren gaan in hun ogen toch weg uit de dorpskernen, naar de stad.

Mijn Partij! heeft hele andere geluiden gehoord tijdens een special voor jongeren georganiseerde bijeenkomst. Volgens de jongeren zijn er niet genoeg huizen en willen ze wel degelijk in hun eigen kern blijven wonen. Vooral in Schipluiden is dit tekort een groot probleem. Natuurlijk hebben we dit in de verschillende raadsvergaderingen steeds gemeld. Maar echt luisteren naar jongeren vindt het College niet nodig. Omdat Mijn Partij! wel luistert zijn wij zelf de ontmoeting met de jongeren aangegaan. Op onze uitnodiging kwamen meer dan 40 jongeren ons vertellen wat zij voor de toekomst van Midden- Delfland wensten. Hieruit bleek dat duplex woningen, studio’s en twee-kamerappartementen meer dan gewenst zijn. Dat is dus een stap eerder in het doorstroomproces. Natuurlijk wil men later wel de stap naar een eengezinswoning maken, maar eerst klein beginnen. In de laatste raad is afgesproken dat de wethouder deze mogelijkheden ook gaat onderzoeken. Wij van Mijn Partij! willen graag dat ook in Midden-Delfland een reëel percentage huizen voor onze jongeren is en dus moet er wat gedaan worden. Wij zijn dan ook blij dat de jongeren in zulke groten getale gehoor gegeven hebben aan onze oproep.

Heeft u ook gedachten over wat beter of anders moet in Midden-Delfland, weet dan dat de fractie en het bestuur van Mijn Partij! graag naar u luisteren!!

Namens Mijn Partij!
Ellen Snethlage