Ga naar de inhoud
Home » Blog » Starterswoningen op korte termijn

Starterswoningen op korte termijn

Al enige tijd is er discussie over het realiseren van extra starterswoningen in de kernen. Het bouwprogramma voor de komende jaren voorziet hier niet in, en het college ziet geen kansen om bovenop het huidige bouwprogramma deze noodzakelijke starterswoningen een plek te geven.

Wij zien die kans wel. Om te beginnen voor de kern Schipluiden. De vrachtwagenparkeerplaats is een uitstekende locatie om deze extra woningen te realiseren. Deze parkeerplaats heeft zijn functie grotendeels verloren, het is een troosteloos stuk asfalt. Vrachtwagens parkeren er nog maar nauwelijks. Daarnaast zien wij het op deze wijze van faciliteren van (transport)bedrijven niet als taak van de overheid, de locatie is in eigendom van de gemeente. In de kernen Maasland en Den Hoorn zijn inmiddels ook geen openbare vrachtwagenparkeerplaatsen meer.

Opvallende aan deze locatie is het feit dat het is gelegen aan de N468. Dezelfde N468 waar een gewichtsbeperking geldt van 20 ton. Zwaardere vrachtwagens mogen daar dus sowieso niet komen. De gemeente heeft dus een parkeerplaats gerealiseerd in de wetenschap dat de meeste vrachtwagens daar niet kunnen komen.

Verder kunnen we kijken naar de naast gelegen bosschage. Daar is meer van te maken dan wat het nu is. Ruimte voor enkele Tiny-houses is er ook in ons concrete plan.

Kortom, woononderzoek toont de behoefte, de locatie is er en we kunnen op korte termijn aan de slag.

Mijn Partij doet wat nodig is!