Ga naar de inhoud
Home » Speerpunten voor Schipluiden

Speerpunten voor Schipluiden

Op 14, 15, 16 maart 2022 heeft u de kans gehad een stem uit te brengen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Heeft u op Mijn Partij gestemd? Dan willen wij u nogmaals bedanken voor de getoonde steun die wij hebben ontvangen. Mede door uw stem, kunnen wij meer betekenen voor onze prachtige gemeente. Wij zullen er dan ook alles aan doen onze plannen en ideeën door te voeren. Daarin zullen wij, zoals u van ons gewend bent, actief handelen en de inwoners van Midden-Delfland altijd als rode draad blijven zien. 

Op deze pagina leest u de belangrijkste speerpunten van de gehele gemeente Schipluiden:

1.     Bouwen van starters- en seniorenwoningen

Wij vinden dat er genoeg eengezinswoningen zijn in Schipluiden. Het grote probleem zit echter in woningen voor de jongere generatie. Voor hen is het momenteel haast onmogelijk een plekje te vinden in het dorp waar ze geboren en getogen zijn. Het gevolg is dat veel jongeren Schipluiden noodgedwongen moeten verlaten. Zonde voor hen, maar ook zeker voor de verenigingen die het aantal leden al jaren achter elkaar zien krimpen.

Mijn Partij wil de doorstroming bevorderen door het realiseren van extra starterswoningen. Deze starterswoningen dienen dusdanig gebouwd te worden, dat het ook voor een eventuele volgende eigenaar een starterswoning blijft. Daarnaast willen we ons ook hard maken voor meer seniorenwoningen. Hierdoor zouden senioren door kunnen ‘schuiven’ naar nieuwe woningen, waardoor er weer extra woningen vrij komen. 

2.     Het verbeteren van de ouderenzorg

Wat betreft de ouderenzorg krijgt heel Nederland, dus ook Midden-Delfland, te maken met grote uitdagingen. Dit heeft voor een groot deel te maken met de vergrijzing, de (mantel)zorg en de huisvesting. Wij willen hier graag een visie over ontwikkelen en in gesprek gaan met de doelgroep. Op die manier hopen wij de op dit moment gemiste cohesie weer terug te vinden en tot een gepaste oplossing te komen.

3.     Het opnieuw laten bruisen van het verenigingsleven

Zoals eerder vermeld neemt het verenigingsleven helaas af in Schipluiden. Door het feit dat meer mensen het dorp, al dan niet noodgedwongen, moeten verlaten merken verenigingen als de voetbal, de handbal en de tennis een flinke terugloop. Dit zorgt voor een bedreiging in het voortbestaan. Wij willen met behulp van bewoners en vrijwilligers zorgt dat het ooit zo grote dorpsgevoel weer wordt opgekrikt. Op deze manier kan het gehele verenigingsleven in Schipluiden weer bruisen als vanouds.

4.     De ontwikkeling van het centrum

Binnen afzienbare tijd zal de bouw van de Hofjeswoningen aanvangen. Hier blijft het wat ons betreft zeker niet bij. Wat te denken aan de ontwikkeling van de appartementen bij de Albert Heijn? De grootste zorg hierin is het parkeren en het maken van verbindingen in het centrum. De levendigheid en leefbaarheid moet hierin hoe dan ook bewaakt worden. Wij willen hier een visie voor ontwikkelen en tot een voor iedereen prettige oplossing komen.

Bekijk de speerpunten van de andere kernen: