Ga naar de inhoud
Home » Blog » Opvang vluchtelingen?

Opvang vluchtelingen?

Komt de opvang van de vluchtelingen in de Harnaschpolder in Den Hoorn?

Wat is op dit moment de stand van zaken?
Morgenavond 4 juli stemt de gemeenteraad (in totaal 17 leden) of er gronden aangekocht mogen worden in de Harnaschpolder in Den Hoorn. De locatie is te zien in de afbeelding door de rood getrokken lijn.

Wat heeft dit met de opvang van de vluchtelingen te maken?
Afgelopen 20 juni heeft wethouder Voskamp (CDA) voorgesteld in de commissievergadering om de gronden aan te kopen. Hij zegt in de vergadering dat hij het in brede zin heeft over de kansen in het algemeen en de kansen voor de lokale markt in het bijzonder. …

Ed Roeling vroeg aan de wethouder of hij uit kon sluiten of het COA een toekomstig huurder/bezitter van een van de kavels is. Er kwam geen ‘ja’ en geen ‘nee’.

Het AD heeft op 30 juni een artikel geplaatst over de mogelijke komst van vluchtelingen met als titel: Raad voorkomt ‘overvaltaktiek’ bij plannen asielzoekerscentrum in Midden-Delfland. De onderstaande afbeeldingen zijn stukjes tekst uit dit artikel.


Vanaf de start hebben wij aangegeven: voorkom een ‘’wij versus zij’’ situatie. Het is namelijk voor de inwoners van Midden-Delfland niet uit te leggen dat er wel ruimte is voor 225 vluchtelingen, maar dat er nog steeds geen starterswoningen en seniorenwoningen worden gebouwd.

MijnPartij stelt daarom ook voor, (mocht de opvang doorgaan) om de oppervlakte die gebruikt gaat worden voor de 225 vluchtelingen + 25-50 tijdelijke woningen voor starters/spoedzoekers (+- 2 hectare) te verdubbelen. Op de andere 2 hectare grond zien wij graag starterswoningen en seniorenwoningen verrijzen.

Tot op heden is er jammer genoeg vanuit ons perspectief op geen enkele wijze een handreiking gedaan naar ons voorstel.
Tot onze verbazing kregen wij vanmiddag een mail van het college (burgemeester + 3 wethouders) met het verzoek om het onderwerp van de agenda af te halen (dit kan met een meerderheid , 9 om 8 bijvoorbeeld). Het college stelt dat de gemeenteraadsleden tot op heden niet voldoende op de hoogte zijn gesteld om een weloverwogen besluit te nemen.

Al met al een bijzondere gang van zaken.
Vragen? Stel ze gerust.

mijnpartij