Ga naar de inhoud
Home » Blog » Nieuwsflits 30 januari 2019

Nieuwsflits 30 januari 2019

Beste Leden,

De afgelopen maanden zijn weinig zaken besproken wat tot bijzondere besluiten of discussies in de Raad heeft geleid. Vandaar dat er ook een tijd geen nieuwsflits is uitgekomen.

In het kader van ons goede voornemen proberen we toch zoveel mogelijk de leden te informeren. In januari was er dusdanig weinig te bespreken dat er geen commissievergadering was. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari jl. zijn er maar 2 agendapunten inzake besluiten besproken. Daarnaast heeft OGP een motie ingediend voor een vuurwerkverbod en heeft MijnPartij (als enige) 3 vragen gesteld over lopende zaken.

Ik wil de volgende punten aangeven, namelijk Avalex en de ingediende motie van het vuurwerkverbod.

1. Avalex

Als MijnPartij moesten wij onze goedkeuring geven aan de opdracht aan Avalex voor het ophalen van ons afval.

Het voorstel betreft een verhoging van EUR 50,– per huishouden en met een mindere service, zoals minder legen GFT, niet meer reinigen van de containers en het niet meer per dorpskern ophalen van Kca. Dit vinden wij vreemd, aangezien onze inwoners de beste afvalscheiders zijn van de aangesloten gemeentes bij Avalex.

Het college heeft ons proberen te overtuigen dat de prijsverhoging reëel is. Echter op alle punten kunnen wij deze van tafel vegen. Kijk hierover de raadsvergadering via de webcast terug.

Ook komen de hogere kosten voor een deel door een andere verdeelsleutel van de kosten over de deelnemende gemeentes, welke zeer ongunstig uitvalt voor Midden-Delfland. Hiermee wordt het principe “samen uit en samen thuis” losgelaten. Wij hebben het college gevraagd om een prijs op te vragen bij een andere afvalinzamelaar zoals bijvoorbeeld Renewi om een beeld te krijgen wat een prijs bij een andere partij doet. Echter het college wil dit niet doen.

U kunt voorstellen dat we met dit contract niet hebben ingestemd. Wij hebben zelfs aangegeven dat we voor een AVALEXID zijn!

2. Motie vuurwerkverbod

Wij hebben aangegeven dat wij tegen deze motie van wantrouwen zijn. Immers in onze gemeente is niets geks gebeurd met oud en nieuw en er is amper schade. Onze burgemeester gaf onze fractievoorzitter Ed Roeling gelijk op dit punt.

Wij zijn het wel met OGP eens dat vuurwerkletsel niet goed is en moet worden voorkomen.

Echter de motie heeft de insteek om overlast te voorkomen. Dit was afgelopen jaar geheel niet het geval en politie en brandweer hebben de buurgemeenten geholpen.

Ook is de landelijke overheid bezig met regelgeving inzake dit punt. Ons voorstel is ook om dit eerst af te wachten en vertrouwen in onze inwoners te hebben.

Wij hebben deze motie dus ook niet gesteund.

Hopend jullie hiermee weer wat meer geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Frank van Lier

Mijn Partij!