Ga naar de inhoud
Home » Blog » Nieuwsflits 26 januari 2021

Nieuwsflits 26 januari 2021

Beste leden van MijnPartij!

Dinsdag 26 januari is er weer een digitale raadsvergadering geweest met een zeer korte agenda. Twee zaken willen we eruit halen.

Aanpassen parkeernorm Midden-Delfland

Begin 2020 is door MijnPartij al bij nieuwe ontwikkelingen aangegeven dat conform afspraak het parkeren van de nieuwe ontwikkelingen op de betreffende locatie opgelost dienen te worden, maar dat voor kleinere woningen de parkeernorm aan de hoge kant was, zoals de woningbouwontwikkelingen in Schipluiden en Maasland.

Kort samengevat kwam het erop neer dat in de oude parkeernorm vrijwel alle woningen gelijk werden beoordeeld met gemiddeld 1,5 auto per woning incl. bezoek.

Terwijl in de praktijk een villa meer auto’s zal hebben dan een sociale woning van 50m2.

In de aangepaste norm is er meer gedifferentieerd in de parkeernorm, waardoor er bij kleinere woningen minder parkeren nodig is. Wat het bouwen van dit soort woningen makkelijker maakt en betaalbaarder. Ook is  er een hogere aanvaardbare norm voor parkeerdruk. Dit past in de landelijke regelgeving.

Je ziet dat enkele partijen, zonder namen te noemen, dit nu gebruiken,” kijk ons nu eens goed bezig zijn”. Laten we niet vergeten dat de aanleiding van het aanpassen van de norm al begin 2020 is aangekaart door MijnPartij die dit probleem al had gezien. Naast het voordeel voor kleinere woningen is deze norm ook meer passend met de huidige realiteit. Met dank aan MijjnPartij!

Aanpassen bestemmingsplan

In Den Hoorn is een kleinschalig plan, waarbij het bestemmingsplan aangepast dient te worden. In de laatste commissievergadering werd deze besproken en werd er door de bezwaarmakers aangegeven dat ze “eruit waren” . De bezwaren werden ingetrokken en het plan werd aangepast. De wethouder gaf in de commissievergadering aan, dat dit procedureel niet zomaar kan. Onze fractievoorzitter gaf aan dat de Raad ten alle tijden een bestemmingsplan gewijzigd kan vaststellen. Door het standpunt van de wethouder Renzen stond dit bestemmingsplan weer op de raadsvergadering ter bespreking. Hierbij werd bevestigd dat dit wel kan, zoals Ed Roeling had aangegeven. Dit geeft een inkijk in de kwaliteit van één van onze wethouders.

Tot zover.

Met vriendelijke groet,

Frank van Lier

Mijn Partij!