Ga naar de inhoud
Home » Blog » Nieuwe sporthal DIOS

Nieuwe sporthal DIOS

Goed nieuws!✅️

Een vaste dubbele sporthal voor handbalvereniging DIOS ⚫️🟡

Gisteravond hebben we als gemeenteraad akkoord gegeven voor de medefinanciering vanuit de gemeente van de nieuw te bouwen sporthal van DIOS. De planning is dat de hal in augustus/september 2024 af is.

De waardering voor DIOS vanuit MijnPartij is groot. We zijn erg te spreken over de openheid en  transparantie gedurende het proces en een petje af voor het doorzettingsvermogen (dit traject loopt inmiddels al 4 jaar) van DIOS en met name van Rob Pico en Erwin de Graaf.

Naast dat de nieuwe sporthal een upgrade is voor DIOS, dragen ze ook bij aan het maatschappelijk belang. Een aantal sportvereningen die momenteel sporten in De Hoornbloem (o.a. Dance for Life en VVV Delta) kunnen over naar de nieuwe sporthal. De Hoornbloem gaat sluiten nadat de twee hallen bij DIOS gerealiseerd zijn. Op deze locatie gaan zorgwoningen voor ouderen gebouwd worden.

De exploitatiebegroting ( verwachte omzet – kosten) laat voor de 1e 4 jaar lichterode cijfers zien.

Als gemeenteraad hebben we DIOS gisteravond een steuntje in de rug gegeven door via een amendement (initiatiefnemer OGP en ingediend mede namens ons) de subsidie te verhogen van 2 ton naar 337.500 euro. (amendement ondertekend door alle partijen). Zo krijgt DIOS wat meer lucht.

Daarnaast hebben we (OGP als initiatiefnemer en mede ondertekend door ons) via een 2e amendement uiteindelijk met een meerderheid besloten (MijnPartij 4, OGP 3, VVD 3 en D66 2) dat we éénmalig een aanvullende subsidie aan DIOS verstrekken ter compensatie van de meerkosten voor de eerste 6 jaar van de lening van 1 miljoen euro, indien blijkt dat bij het daadwerkelijk sluiten van de leenovereenkomst met DIOS de rente hoger is dan 3,5 % (toen DIOS de plannen ging maken was de rente 2% en deze is nog steeds stijgende).

Laat de bouw beginnen!🏗💪🏼

Alle stukken zijn te vinden op de gemeentewebsite. Ga naar menu -> over bestuur en organisatie -> vergaderingen, verslagen en stukken -> vergaderkalender en -stukken -> recent -> 31 oktober gemeenteraad -> 7.1.A t/m 7.2.