Ga naar de inhoud
Home » Blog » Mijn Partij geeft inhoud aan de Burger

Mijn Partij geeft inhoud aan de Burger

Afgelopen dinsdag 2 februari vond de aftrap plaats bij INDIGO van de campagne van Mijn Partij!

Een goedgevulde zaal luisterde aandachtig naar de partijleider Ed Roeling, na een korte inleiding lichtte Ed het programma voor de aanwezigen toe.

Een aantal belangrijke speerpunten in het programma zijn:

  • Burger en Woonkernen. / steunt maatregelen die gericht zijn op het verzekeren van de veiligheid van de inwoners van Midden Delfland.
  • Nieuw gemeentehuis / Op basis van de laatste cijfers moeten we constateren dat de totale kosten geen 16,2 miljoen bedragen, maar 17,3 miljoen. Dit laatste heeft te maken met het exploitatie tekort van 1,16 miljoen dat op het project rust. Momenteel ligt er een brief (namens de Initiatiefgroep) bij de Raad van State welke de lopende bezwaren in behandeling heeft.
  • Centrum Plan Den Hoorn / Gaat ervoor om het project zo spoedig mogelijk van de grond te krijgen.
  • Buitengebied / Mijn Partij steunt de instandhouding van het open karakter van het buitengebied van Midden Delfland.
  • Volkshuisvesting / Mijn Partij wil woningen en appartementen bouwen voor de starters.
  • WMO / Communicatie en maatwerk zijn daarbij uitermate belangrijk. Mijn Partij! hecht veel waarde aan het oordeel van de WMO cliëntenraad en ziet in hen dan ook als een belangrijk hulp voor de gemeenteraad om alert te blijven op eventuele problemen.

Na afloop konden de aanwezige gasten zich inschrijven als lid of donateur, “een geweldige avond”, zei Roeling, “dit is het begin”.

De komende weken zal Mijn Partij! zich laten horen in de kernen van Midden Delfland waar men zich hard zal maken voor een transparant, helder en duidelijk programma.