Ga naar de inhoud
Home » Blog » Metropoolregio Rotterdam/DenHaag

Metropoolregio Rotterdam/DenHaag

Metropoolregio Rotterdam/DenHaag – kans of bedreiging voor Midden-Delfland?

De afgelopen tijd heeft u, mogelijk, kennis kunnen nemen van het proces rond de vorming van Metropoolregio Rotterdam-DenHaag, dit proces is vorig jaar in gang gezet door het kabinetsvoornemen om het stadsgewest Haaglanden per 1 januari 2013 op te heffen.

U kunt over dit procesplan alles terug vinden op de website www.mrdh.nl . Deze website wordt regelmatig geactualiseerd.

Vanaf 30 november 2011 werd door een groot aantal raadsleden van de 24 deelnemende gemeenten de wens uitgesproken om sterker betrokken te worden bij de discussies  over de inrichting van een Metropool regio, dit om te voorkomen dat er na verloop van tijd voorstellen naar de betrokken gemeenteraden zouden gaan waar dan eigenlijk alleen nog maar JA tegen gezegd zou kunnen worden.

De fractievoorzitter van Mijn Partij! voegde de daad bij het woord en organiseerde, in samenspraak met de fractievoorzitters van de andere politieke partijen in Midden-Delfland, een bijeenkomst waarbij de raadsleden van de andere 24 gemeenten uitgenodigd zouden worden. Hierbij is een beroep gedaan op een paar prominente sprekers, waaronder de heer Jaap van Duijn. De man die Midden-Delfland ook zeer aan het hart gaat en zich zorgen maakt over dit procesplan.

Wat scherts mijn verbazing toen onze fractievoorzitter van onze burgervader geen medewerking kreeg om deze bijeenkomst te organiseren. Dit vanwege de gevoeligheid die er blijkbaar ligt om kritisch naar dit Metropool REGIO proces plan te kijken vanuit een praktische overweging.

In totaal zijn er 7 pijlers benoemd waarop dit proces plan uitgewerkt moet gaan worden en welke stuk voor stuk van groot belang zijn voor de toekomst van ons MOOI MIDDEN-DELFLAND. De gemeente en haar buitengebied waar iedere inwoner zuinig op is, jong en oud, en dit ook zo willen behouden.

Dan zou je mogen verwachten dat in deze 7 pijlers in ieder geval onze Burgemeester als hoeder en bewaker van Midden-Delfland zijn bestuurlijke kwaliteiten zou willen vertegenwoordigen. Maar helaas komt zijn naam niet in het rijtje namen voor, sterker, in pijler 6 Groen , nota bene de belangrijkste pijler voor ons gebied, ligt deze verantwoordelijkheid nu bij een wethouder uit Barendrecht de heer van Belzen en bij een wethouder uit Leidschendam/Voorburg, de heer Houtzager.

Dit noemen we een gemiste kans met grote gevolgen…

In alle andere 7 pijlers is alleen op duurzaamheid/milieu een wethouder uit onze gemeente betrokken. Terwijl bij pijlers als Lokale Economie,Vervoersautoriteit, Greenports, Ruimte en Wonen , Cultuur, Sport en Groen geen enkele ambtenaar of wethouder uit onze Gemeente Midden-Delfland voorkomt.

Wij moeten ons als gemeente ernstig zorgen maken. Als je als bestuurder van zo’n unieke gemeente  niet ‘Out of theBox’ denkt dan zal er over je heen geregeerd gaan worden en vrees ik het ergste voor MOOI MIDDEN-DELFLAND!

Dirk post