Ga naar de inhoud
Home » Blog » Maaslandse Poort. Laat uw stem horen!

Maaslandse Poort. Laat uw stem horen!

Terwijl ik dit schrijf ligt het plan “ontwikkelingskader Maaslandse Poort” ter inzage  (www.middendelfland.nl Link Stukken ter inzage, links op de voorpagina). Deze is door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak.
Mijn Partij! heeft hier enkele zorgen over en zet er enkele vraagtekens bij. Ook tijdens de gemeenteraad bleek dat niet iedereen dit plan ondersteunt en hebben ook enkele omwonenden ingesproken.

Voor een ieder met een visie en een gedachte. Maak gebruik van het geven van uw mening. Dit kan nog tot 24 juni 2016.

Waarom vraagt Mijn Partij! hier aandacht voor? Zoals u weet vinden wij dat er tot op heden weinig is gebeurd en wij maken ons dan zorgen over de ontsluiting van Maasland, welke momenteel geheel over de Maaslandse Poort gaat. In onze visie kunnen deze twee zaken niet los van elkaar gezien worden. Ook de verkeersveiligheid in het voorliggende ontwikkelingskader is nog niet geregeld. Laten we niet vergeten dat er nog een complete woonwijk in Maasluis gebouwd wordt die, als we niets doen, via de Maaslandse Dam ontsloten wordt.

Ook zou dit moment de uitgelezen kans zijn om flankerende zaken op te pakken en uit te gaan van gelijke monniken, gelijke kappen. Wij denken hierbij aan het voorstel van het college voor het bouwen van een extra woning, terwijl een andere eigenaar dit al jaren via gerechtelijke procedures voor elkaar probeert te krijgen en tot op heden door het college wordt gedwarsboomd.
Ook de ontsluiting van Maasland moet in het plan opgenomen worden en wat dacht u van zichtlijnen? Als er gebouwd gaat worden moet dit passend in de omgeving en noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de Maaslandse Poort. Als u straks van de A20 Maasland inrijdt wordt het zicht op Maasland dan bepaald door een moderne bedrijfswoning in plaats van de oude kerk?

Kortom laat u stem horen!
Hierdoor kunnen wij ook uw mening meenemen in de uiteindelijke besluitvorming. Het huidige plan is volgens Mijn Partij! nog niet goed voor definitieve besluitvorming. Samen met uw stem kunnen we tot een breed gedragen plan komen.

De stukken van de Maaslandse Poort zijn in te zien via de gemeentelijke site bij tab  “over bestuur” en aandachtspunt “stukken ter inzage”

Frank van Lier, Maasland (f.vanlier @ bvlb.nl)

Raadslid voor Mijn Partij!