Ga naar de inhoud
Home » Blog » Maaslandse Dam

Maaslandse Dam

In 2006 stelde het college voor om de tuinbouwbedrijven op de locatie Maaslandse Dam aan te kopen en om te vormen tot een ‘Buurtschap’, bestaande uit woningen, boomgaard, schapenweide en enkele “schuren”. In deze schuren zouden maatschappelijk gewenste functies zich vestigen. Dit alles in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling. Deze regeling houdt in dat je als gemeente glastuinbouwbedrijven opkoopt en sloopt, om er vervolgens op een andere locatie huizen voor terug te bouwen. Met de opbrengst van de verkoop van deze woningen kun je de aankoop van de glastuinbouwbedrijven financieren. In dit kader waren al eerder 2 glastuinbouwbedrijven aangekocht, aan de Zouteveenseweg en Willemoordseweg in Schipluiden. Alles bij elkaarzo’n 12 hectare.

De aankoop van de bedrijven was onder de voorwaarde dat de provincie zou instemmen met de regeling. Er zouden in totaal 110 woningen gebouwd mogen worden en een eventueel financieel tekort aangezuiverd door de provincie. Over deze voorwaarde hoefden we ons als gemeenteraad geen zorgen te maken aldus het college; “Hierover is met de ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie overeenstemming bereikt”. Hoe anders kan het lopen.

We zijn nu ruim 4 jaar verder en hebben we nog steeds geen groen licht van de provincie, geld is evenmin onze kant op gekomen. Van de ontbindende voorwaarde is nooit gebruik gemaakt.

Wie ons in het ooitje heeft genomen, provincie of college, is ons nooit duidelijk geworden.

Wij hebben in 2006 ingestemd met de regeling maar een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de wankele financiële constructie en de vermeende provinciale toezegging. Desondanks zullen wij ons inzetten op het slagen van dit project, zo zijn we dan ook weer.

Dit is dus de laatste keer dat wij achterom kijken naar dit project. Vanaf nu gaan we gezamenlijk voor een succesvolle realisatie van de Maaslandse Dam. Komende tijd zal blijken hoe we zijn omgegaan met uw belastingsgeld.

Wordt vervolgd.