Ga naar de inhoud
Home » Blog » Maasland, onze zorg !

Maasland, onze zorg !

md2015 10Zoals bekend wil de gemeente Maassluis een nieuwe woonwijk bouwen, de Dijkpolder. Hier moeten circa 1.750 woningen verrijzen. Deze nieuwe woonwijk moet ontsloten worden waarbij door de gemeente Maassluis gekeken wordt naar ontsluiting via de Maassluiseweg op de kern van Maasland.

Momenteel krijgen de inwoners van Maassluis al voorrang op de inwoners van Maasland richting snelweg. Straks komen daar de auto’s bij vanuit de nieuwe wijk van Maassluis. De situatie is nu al vaak onhoudbaar. Hoe gaat het straks? Mijn Partij volgt dit probleem op de voet. De burgers van Maasland mogen niet nog meer de dupe worden. Mijn Partij zal dus ook niet akkoord gaan met extra verkeersdruk door de nieuwe woonwijk.

Een andere zorg in Maasland is de oude kistenfabriek. Hier is in het verleden een contract aangegaan met de huidige eigenaar voor ontwikkeling van de loods tot een recreatieve functie als onderdeel van de Poort van Maasland. Tot op heden is hier weinig van te merken en tiert het onkruid welig.
Dit is erg jammer aangezien  de huidige situatie de entree van Maasland ontsiert en recreatie in de ogen van Mijn Partij een steeds belangrijkere rol gaat spelen in het behoud van ons gebied en als onderdeel van de economische motor in de gemeente.
Mijn Partij heeft hierover  vragen aan het college gesteld en blijft ook deze zaak kritisch volgen.

Bij het uitbreiden van de tennisvereniging  TVM in Maasland was door het college voorgesteld om de huidige volière die nog prima voldeed en gebouwd is met sponsorgelden te slopen in verband met de verplichte uitbreiding  van het aantal parkeerplaatsen.
Mijn Partij heeft voorgesteld om de nieuwe parkeervakken te verplaatsen.
Hiermee is zowel door de tennisvereniging, de gemeente en de vogelvereniging geld bespaard en is een oplossing ontstaan waar alle partijen mee verder konden.

Sinds de laatste verkiezingen heeft Mijn Partij ook een raadslid in mijn persoon uit de kern Maasland.

Schroom niet om problemen en vragen neer te leggen. Spreek mij en de ander raadsleden aan! De gemeenteraad is er voor u en van u !

Frank van Lier, Maasland (f.vanlier @ bvlb.nl)
Raadslid voor Mijn Partij