Ga naar de inhoud
Home » Blog » Locatie voorstel

Locatie voorstel

Lees hieronder de INFO van COLLEGE: Informeren raad over de voorgestelde locatie voor de opvang en het flexwonen en klik op de link voor de uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst op 18 september 2023, ondertekent door de gemeentesecretaris en de burgemeester.

Geachte raadsleden,

Zoals aangekondigd gaat het college deze week de locatie die we de raad willen voorstellen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor flexwonen en opvang bekend maken. Dat doen we met bijgaande brief.

U ontvangt deze informatie nu als eerste. Wij hebben op basis van artikel 87 van de gemeentewet geheimhouding op deze informatie gelegd tot aan het moment dat wij deze zelf openbaar maken. Op basis van artikel 88 van de gemeentewet verstrekken wij u nu reeds deze informatie, de geheimhouding rust er nu nog op.

De geheimhouding is opgeheven op het moment dat wij de informatie zelf openbaar hebben gemaakt. Dat zal later deze week gebeuren. De planning is dat we woensdagochtend dit op de website plaatsen en huis aan huis bezorgen in een groot deel van Den Hoorn en een stukje van Delft.

Na de bijeenkomsten op 18 september (inwoners) en 19 september (ondernemers) kan het onderzoek worden afgerond. Het onderzoek en raadsvoorstel worden u toegezonden voor behandeling op 11 oktober in commissieverband en 25 oktober in de raadsvergadering.

Er zijn enkele zaken die niet in de bijgaande brief staan maar die het college wel met u deelt. Deze informatie staat hieronder. Ook deze informatie is openbaar vanaf het moment dat de brief openbaar is.

Tijdpad en relatie met de aankoop van gronden van het bedrijvenschap
Het opleveren van het resultaat van het onderzoek is tweemaal uitgesteld. De oorzaak daarvan is dat de afspraken met het COA nog niet rond waren. Dit kwam vooral doordat het COA tijdens het proces een financieel gunstig aanbod kon doen met betrekking tot flexwoningen. Dat aanbod moest nog worden uitgewerkt. Naast het COA waren daar ook het Rijksvastgoedbedrijf en de taskforce huisvesting bij betrokken. Dit had effect op de doorlooptijd en leidde tot uitstel.

Door het uitstel ontstond de situatie dat de aankoop van de gronden van het bedrijvenschap Harnaschpolder eerder aan de raad is aangeboden dan het resultaat van dit onderzoek. Het advies over de aankoop was een op zichzelf staand voorstel. In de loop van het onderzoek naar de opvang werd duidelijk dat hier ook de meest logische locatie mee werd gekocht. Zo ontstond er een samenhang.

Het college kon de raad niet onder geheimhouding informeren over de samenhang omdat besloten is dat de communicatie over de opvang in de openbaarheid zou plaatsvinden. In die fase van onderzoek (en van het overleg met derden) was openbare communicatie echter nog niet mogelijk. Daardoor ontstond de situatie dat de raad niet meer alle informatie had voor het nemen van een besluit op de aankoop van de gronden.

Het college betreurt de ontstane situatie zeer.

Samenstelling groep opvang
Het COA heeft in de loop van het onderzoek aangegeven dat het maken van afspraken over de samenstelling van de groep in de opvang geen optie meer is. Het COA wordt door meerdere regelingen (en de realiteit) gedwongen om al de vluchtelingen te huisvesten op de opvanglocaties. Het is dus in principe niet meer mogelijk om gemeenten te laten kiezen. Temeer daar veel gemeenten dezelfde wensen hebben.

U, de raad van Midden-Delfland, heeft als randvoorwaarde aangegeven alleen die vluchtelingen te willen huisvesten die vallen onder de beschrijving “kunnen werken” en “gezinnen”.

Omdat Midden-Delfland met een aanbod van 225 plaatsen voor vijf jaar een bijdrage levert die substantieel is, is het gelukt om hier toch over in onderhandeling te treden.

De uitkomst daarvan is dat als Midden-Delfland bereid is om AMV jongeren te huisvesten het COA dan een grond heeft om te sturen op de samenstelling van de overige bewoners. Op die manier wordt namelijk de veiligheid voor deze jongeren bevorderd.

Om invulling te geven aan de wens om gezinnen en werkenden op te vangen is dus relevant of we de bereidheid hebben om toe te staan dat een aantal jongeren hier wordt gehuisvest. Het college heeft om invulling te geven aan de randvoorwaarde van de raad afgewogen of dit een haalbare optie is. Het college is van oordeel dat dit kan voldoen aan de voorwaarden van de raad.

Om die reden hebben we met het COA de volgende conceptafspraken uit onderhandeld:

  • Maximaal 25 jongeren (AMV) met bijbehorende extra ondersteuning
  • Van de overige bewoners behoort de helft tot een gezin
  • En de andere helft zijn mensen die langer dan 6 maanden in de asielprocedure zitten. Dit betekent dat deze mensen mogen werken. De groep die in de volksmond de naam “gelukszoeker” heeft gekregen is hier al uitgefilterd.

Het college vind het passend u op bovenstaande twee aspecten nu reeds met iets meer duiding te informeren. In het raadsvoorstel zelf zal natuurlijk nog veel meer informatie en onderbouwing van de afwegingen staan die niet in de bijgaande brief en deze email staat.

Namens het college,
Met vriendelijke groet
Drs. A.P.J. van Hemmen

Midden-Delfland is in 2008 uitgeroepen tot de eerste Cittaslow van Nederland. Dit is het wereldwijde netwerk van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.middendelfland.nl en www.cittaslow-nederland.nl.


Vragen? Stel ze gerust.

mijnpartij