Ga naar de inhoud
Home » Blog » Kernvisie Schipluiden

Kernvisie Schipluiden

Kernvisie Schipluiden, een brede openbare discussie over Uw Kernvisie!

Op de recent gehouden algemene ledenvergadering van Mijn Partij! op 19 januari jl. welke openbaar was legde fractie voorzitter Ed Roeling verantwoording af voor het politieke jaar 2010 en gaf aan dat het vizier op de toekomst op weg naar 2014 gericht staat, als actieve fractie in de gemeenteraad van Midden Delfland blijft men de raad kritisch volgen maar zal men ook alle energie inzetten om de juiste zaken op de agenda te krijgen en vooral mee te denken, constructief samen te werken met alle partijen en te helpen oplossingen aan te dragen.

Nieuw initiatief – de Kernvisie! De organisatie van een openbare “Kernvisie discussie” werd aangekondigd op 19 januari als onderdeel van het openbare gedeelte van de vergadering. Mijn Partij gaat een openbare discussie organiseren met betrekking tot de kernvisie van de kern Schipluiden, de andere kernen gaan ook volgen!

De Kernvisie discussie zal als centrale thema hebben hoe kunnen wij en onze kinderen blijven leven in de kernen van de gemeente Midden Delfland en niet alleen wonen in een groen reservaat. Met andere woorden hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat we de kernen leefbaar houden, voldoende ondernemingsgeest zich kan ontwikkelen, woningbouw voor alle groepering aanwezig is, hoe houden we onze verenigingen op gebied van sport en cultuur in stand zodat we die unieke waarden die onze kernen kenmerken niet kwijt raken. De kernvisie discussie is Uw discussie en niet rondom de agenda van Mijn Partij, wij faciliteren deze discussie en doen mee maar het is Uw Discussie en Uw Kernvisie!

Het bestuur roept U op om zich aan te melden voor deze brede openbare, niet politieke discussie, dit kan door het zenden van een email naar Edwin.Bonte @ MijnPartijMiddenDelfland.nl . Iedereen is welkom en is absoluut niet allen voor politieke tijgers, we zoeken vertegenwoordigers van de sport- en cultuurverenigingen, vrijwilligers, ondernemers, ouderen, jongeren etc. kortom iedereen is welkom en kan bijdragen aan deze discussie. Meent U ons te kunnen helpen met organiseren, faciliteren etc. dan kunt U dat ook aangeven via genoemd email adres.

Met vriendelijke groeten,

Edwin Bonte – voorzitter Mijn Partij