Ga naar de inhoud
Home » Blog » Interview Martijn Geense

Interview Martijn Geense

Centrumplan Den Hoorn kent alleen maar verliezers’

Over ongeveer drie weken staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Wij nemen een lange aanloop en leggen de kandidaten van de lokale politieke partij Mijn Partij! een aantal dilemma’s voor. Deze keer is het woord aan commissielid Martijn Geense.

Den Hoorn; betondorp of openbaar groen?

“Midden-Delfland staat bekend als een supergroene gemeente. Natuurlijk is er veel groen in het buitengebied, maar het groen in de kernen staat daarbij in schril contrast. De Universiteit Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid groen in de bebouwde kom van Nederlandse gemeenten en Midden-Delfland kwam daarbij op de 335e plek terecht. 335e! Van de 380 gemeenten! Dat vind ik schokkend.

Vooral in de nieuwbouwwijken van Den Hoorn ontbreekt het zichtbaar aan openbaar groen. Mijn Partij! wil daarom de groene vingers ineenslaan met de bewoners van die wijken. Wie een goed plan heeft om de kernen groener te maken, kan bij ons aankloppen. Wij staan open voor elk groen idee, want een 335e plaats is onze eer te na!”

Julianaplein: parkeerterrein of dorpsplein?

“Het Julianaplein is één van de parels van het dorp. Het zou me aan mijn hart gaan als dat wordt gebruikt als parkeerterrein. En die plannen liggen er! En dat is nog maar één onderdeel van het centrumplan waar Mijn Partij! het niet mee eens is. Als oppositiepartij hebben wij de ontwikkelingen rond het centrum de afgelopen jaren met lede ogen aangezien. Het is met een valse start begonnen en kent nu alleen maar verliezers.

Zoete broodjes worden niet gebakken. Het zal niet gemakkelijk zijn om de status-quo te kantelen, maar wat ons betreft is er maar één echte oplossing: daadkracht! Alle betrokkenen moeten uit de loopgraven. Wij zullen alles op alles zetten om, samen met de andere partijen, tot een aanvaardbare, maar vooral snelle oplossing te komen en natuurlijk zal het parkeerprobleem daarbij ook aangepakt worden. Maar om daarvoor klakkeloos het mooiste plein van het dorp op te offeren, is wat ons betreft te kort door de bocht.”

Welvaart uitbuiten of zuinig met overheidsgeld?

“Als bedrijfseconoom met jarenlange ervaring als financieel directeur stoor ik mij mateloos aan het gemak waarmee overheidsgeld over de balk wordt gegooid. Een gemeente moet je in dat opzicht runnen als een bedrijf: met een transparante begroting en goed onderbouwde uitgaven. De gemeente is financieel gezond en dat moeten we zo houden!”

Wilt u in gesprek met Martijn of de andere leden van Mijn Partij? Kijk voor alle campagnedata op deze website