Ga naar de inhoud
Home » Blog » Interview Joop van der Spek

Interview Joop van der Spek

‘Problemen oplossen met creatieve ideeën’ 

In maart staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Wij nemen een lange aanloop en leggen de kandidaten van de lokale politieke partij Mijn Partij! een aantal dilemma’s voor. Deze keer is het woord aan fractielid Joop van der Spek.

Eenzaam & alleen of samen oud?

“Ha! Dat is inderdaad één van onze speerpunten tijdens de verkiezingen. Het klinkt een beetje bruut ‘eenzaam & alleen’, maar het is een reële angst voor sommige ouderen. Feit is dat Midden-Delfland vergrijst. Sterker nog: Nederland vergrijst. Daar is op zichzelf niets aan te doen. Maar Mijn Partij! wil wel proberen om de problemen die door die vergrijzing ontstaan op een goede en creatieve manier op te lossen.

Een voorbeeld hiervan zijn collectieve woongroepen: accommodaties waarbij iedereen zijn eigen wooneenheid heeft, maar waarin jongeren en ouderen samenwonen. Dit betekent natuurlijk niet dat de jongeren voor de ouderen in het complex moeten gaan zorgen, maar de drempel om een boodschap voor de buurvrouw te doen, samen een wandeling te maken of gewoon even een gezellig praatje te maken wordt veel lager. Zo worden mantelzorgers voor een deel ontlast en bovendien wordt het risico op vereenzaming bij ouderen zo veel kleiner.”

Het buitengebied: Groene woestijn of tuin van de Randstad?

“Mijn Partij! heeft zich van het begin af aan hard gemaakt om het buitengebied van Midden-Delfland te behouden. De vele recreanten ervaren dit gebied nu wellicht als een groene oase in de Randstad, maar het zou fijn zijn als het gebied ook een extra functie krijgt: de natuur moet terug in onze gemeente! Wilde bloemen en planten zijn verdrongen door gras. Hierdoor vinden insecten en met name bijen steeds moeilijker voedsel en krijgen zelfs de weidevogels het zwaar. Mijn Partij! steunt initiatieven op dit punt vanuit de samenleving. Een voorbeeld hiervan zijn bloeiende bermen langs wegen en fietspaden. Tijdens onze campagne zullen wij ook zakjes met zaden van wilde bloemen uitdelen. Als die alvast verstrooid worden, maken we met z’n allen alvast een beginnetje om de natuur terug te brengen in de gemeente!”

Thuis op de bank of campagne voeren?

“Haha! Campagne voeren natuurlijk! Ik heb erg veel zin om onze speerpunten met de Midden-Delflanders te bespreken. Midden-Delfland bestaat uit drie dorpskernen die erg van elkaar verschillen. Daarom hebben wij, naast onze algemene speerpunten, ook stellingen geformuleerd per dorp. Zo kunnen we heel concreet ingaan op de problemen per kern. Dat maakt ons verkiezingsprogramma sterk!”

Wilt u nu al meer weten over de speerpunten van Mijn Partij? Kijk op deze website.