heilige.jpg

Nieuwsflits 15 november 2016

Nieuwsflits MijnPartij! Na Raadsvergadering 15 november 2016

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • MijnPartij! heeft samen bij het aangebrachte stuk inzake regionaal Risicoprofiel Haaglanden het risico van de veendijken nog aangevoerd. Door de portefeuillehouder is dit meegenomen voor de toekomstige aanpassingen. Aangeven kan worden dat er in het verleden al een probleem met de dijk tussen Den Hoorn en Schipluiden.
  • MijnPartij! Heeft ingestemd met het bestemmingsplan Rijksstraatweg tussen 28 en 32.
  • De Raad heeft unaniem ingestemd met het opheffen van het Recreatieschap MiddenDelfland en het oprichten van een Coöperatieve vereniging. Ook de begrotingswijziging om de huidige verliezen door het uittreden van het Rijk te beperken is door de raad unaniem vastgesteld.
  • MijnPartij! Ziet door de toekomstige coöperatie ook kansen om naast recreatie , ook natuur en de agrarische sector te betrekken bij het toekomstig beheer en eventuele projecten. Een goed voorbeeld zoals MijnPartij! dit ziet is de coöperatie O Gen.().
  • MijnPartij! Is akkoord met het voorstel eigendomsoverdracht aan de schoolbesturen en het oprichten van een VvE voor MFA het Lint. Wij zullen de onderhoudskosten kritisch blijven volgen.
  • MijnPartij! Is een van de partijen die vragen heeft gesteld over de begroting van Avalex, welke momenteel niet zo rooskleurig is. Op verzoek van o.a. MijnPartij! Is door de gemeente een kritische zienswijze ingediend. De wethouder heeft kwartaalrapportages aan de Raad beloofd. Wij zullen dit blijven volgen.
  • MijnPartij! Heeft vragen gesteld over een principe kwestie dat de gemeente wel bijdraagt aan het amoveren van illegale bouw aan de Tramkade 18B, terwijl bijvoorbeeld bij de eigenaar van Abtswoude 52 alle kosten op de eigenaar worden verhaald.

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.