heilige.jpg

Nieuwsflits 25 oktober 2016

Nieuwsflits MijnPartij! Na Raadsvergadering 25 oktober 2016

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • MijnPartij! heeft samen met de twee andere oppositiepartijen naar aanleiding van een verslag van een gesprek met een ontwikkelaar over het centrumplan Den Hoorn een interpellatiedebat aangevraagd. Uit het verslag had ik samen met de twee andere partijen afgeleid dat er gelekt  was naar de ontwikkelaar en dat de wethouder hier niets mee had gedaan. De beantwoording van de vragen leidde ertoe dat er een motie van wantrouwen werd ingediend. Deze motie is verworpen. De burgemeester is wel verzocht om verder onderzoek te doen naar het eerste lek.
  • MijnPartij! heeft ingestemd met de nieuwe nota over de speeltuinen. Hierin is goed gekeken naar een leeftijdsgerichte, wijkgerichte en kerngerichte aanpak. Samen met de VVD hebben we het verzoek gedaan om ook bij de bestaande speelplaatsen te inventariseren of deze voldoen aan het keurmerk voor veiligheid wat betreft zicht van de omgeving op de spelende kinderen.
  • Mijn Partij! heeft niet ingestemd met het ontwikkelingskader voor de Maaslandse Poort. Zolang de kwestie van Wubben nog niet opgelost is en de problematiek van de mestplaat naast de dierenarts vinden wij het onverantwoord om nieuwe ontwikkelingen toe te staan. Helaas was een meerderheid wel voor. Wij kregen alleen steun van de Pvda.
  • Nadat wij in de pers gelezen hadden over de begrotingswijziging bij Avalex waarbij wij als gemeente nog meer moesten gaan betalen en er duidelijk werd dat er een jaarlijks terugkerend verlies was na verkoop van de bedrijfsafvaltak hebben wij de andere fractievoorzitters benaderd om het op de agenda te zetten. Het college heeft duidelijke aanwijzingen gekregen wat er in de zienswijze van de gemeente moeten komen te staan. In de komende commissievergadering bespreken wij dit verder.
  • MijnPartij! heeft er mee ingestemd dat er op bepaalde gespreksverslagen behorende bij het centrumplan Den Hoorn geheimhouding blijft liggen zodat de hele raad kennis kan nemen van de inhoud.
  • Mijn Partij! heeft ingestemd met de aankoop van een stuk grond in de gemeente Vlaardingen ten behoeve van de gebiedsontwikkeling. We hebben kritische vragen gesteld ten aanzien van de taxatieprijs en eventuele bodemvervuiling. De antwoorden waren bevredigend dus konden wij instemmen.

Namens MijnPartij!

Ellen Snethlage

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.