buitengebied.jpg

Nieuwsflits 28 juni 2016

Dit is Nieuwsflits 2 van MijnPartij!. Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • MijnPartij! heeft het college verzocht om, n.a.v. de brief aan Rijkswaterstaat inzake de geluidshinder van de A4, te onderzoeken c.q. RWS te stimuleren hier op enige wijze iets aan te doen.
  • MijnPartij heeft ingestemd met de zienswijze inzake de begroting 2017 van Avalex met de aanbeveling in het vervolg de stukken helderder te formuleren en de tarieven goed te bewaken.
  • Woningbouwprogramma 2016-2021: MijnPartij! heeft er bij het college op aangedrongen meer rekening te houden met de jongeren in Midden-Delfland. Schipluiden en Maasland vergrijzen. Dit is te zien aan de achteruitgang van het aantal basisschoolleerlingen en het aantal leden van de sportverenigingen. MijnPartij! heeft samen met de jongeren geconstateerd dat er behoefte is aan woonruimte voor jongelui van 19-25 jaar; alleenstaand en samenwonend. In het najaar wordt wederom met de jongeren gesproken.
  • MijnPartij! is van harte akkoord gegaan met het voorstel tot uitbreiding van voetbalcomplex SV Den Hoorn. Wij vinden dit een goede ontwikkeling en wensen SVDH veel succes.
  • Nadat MijnPartij! het college heeft gewezen op het feit dat zij geen grondaankopen mogen doen > € 500.000,- zonder toestemming van de Raad, heeft het college dit aan de raad voorgelegd en heeft de Raad toestemming verleend tot aankopen in de Zouteveensepolder en de Dijkpolder. Bij de Dijkpolder is MijnPartij! kritisch en zullen dit blijven volgen.
  • Het voorstel vervolgprocedure Centrumplan Den Hoorn kan niet rekenen op instemming van MijnPartij!. Naar onze mening wordt het plan op deze manier alleen maar weer getraineerd.
  • MijnPartij! heeft aangegeven het niet eens te zijn met het voornemen van het College om tijdelijk verkeerslichten te plaatsen bij de Maassluiseweg/Oude Veiling. In het raadsvoorstel zijn de verkeerslichten dan ook verdwenen.

Namens MijnPartij!
Bea Nolden

 

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.