schijnveiligheid.jpg

Nieuwsflits 24 mei 2016

Dit is de eerste Nieuwsflits van Mijn Partij!. Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • MijnPartij! heeft het college verzocht het punt over de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van Avalex op de agenda van de commissievergadering te zetten in verband met de onrust die via de media ook u ter ore zal zijn gekomen.
  • De grondexploitaties zijn besproken en op verzoek van MjnPartij! aangepast, zodat ook wij ermee akkoord konden gaan. MijnPartij! heeft het college verzocht extra aandacht te schenken aan het project aan de Zuidrand van Schipluiden.
  • De jaarrekening van onze gemeente zag er goed uit. Mijn Partij! heeft de gemeente gecomplimenteerd met het goede resultaat.
  • Met betrekking tot de begroting Bedrijvenschap Harnaschpolder heeft MijnPartij! Het college met nadruk verzocht netjes om te gaan met de uit te kopen bewoners van de Harnaskade. MijnPartij! is tegen het in erfpacht geven van grote stukken grond door het bedrijvenschap of in elk geval het risico te spreiden door de gemeente Den Haag uit te nodigen tot deelname daarin (85%).
  • De inkoop van zorg verloopt voorspoedig. MijnPartij! heeft de wethouder gecomplimenteerd met de goede implementatie in onze gemeente.
  • MijnPartij! heeft het college gewezen op het feit dat zij geen grondaankopen mogen doen > € 50.000,-  zonder toestemming van de Raad, zoals staat verwoord in de Financiële verordening van onze gemeente.

Namens MijnPartij!
Bea Nolden

 

 

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.