landelijk.jpg

Nieuwsflits 7/14 november 2017

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

Vanuit de laatste raadsvergaderingen kunnen wij u het volgende meedelen:

  • Betreffende de locatie Keenenburg V te Schipluiden. Inzake dit dossier moesten we op meerdere punten onze instemming geven. Het college was niet bereid om de besluitvorming in delen te splitsen. Probleem volgens ons is dat het idee van de Johanna Hoeve ons inziens niet realistische is inzake de investeringsbedragen. Om geen verkeerde verwachtingen naar de burger te scheppen, hebben wij hier op tegen gestemd. Zeer spijtig, aangezien een ander deel starters en seniorenwoningen betreffen, waar wij absoluut achterstaan. Aangezien de coalitie achter het college blijft staan, zal het plan wel geheel tot uitvoering komen. Wij wachten de terugkoppeling van de wethouder wel af met wijziging besluit. Aangezien wij dit zeker verwachten.
  • Inzake een subsidieregeling voor maatschappelijke organisaties in Midden-Delfland voor verduurzaming van hun huisvesting, hebben wij ons akkoord gegeven, nadat op ons verzoek nog enkele verduurzamingsmaatregelen zijn toegevoegd. Wij zien deze regeling als prikkel om meer te verduurzamen.
  • Voorstel centrumplan Den Hoorn. Door het college is een plan voorgehouden om 16 parkeerplaatsen op het Koningin Julianaplein toe te voegen in verband met de parkeerbalans vanwege de nieuwe supermarkt (Jumbo). Wij waren al tegen de plannen van de supermarkt en ook tegen deze foute oplossingen die nu komen om het besluit van de supermarkt mogelijk te maken. Wij hebben vragen gesteld over de leefbaarheid, beleving en identiteit van Den Hoorn.
  • Aankoop Oude Veiling. MijnPartij! heeft ingestemd met de locatie Oude Veiling in Maasland om dit moeilijke dossier te doorbreken en de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.
  • Tijdens de raadsvergadering over de gemeentelijke begroting 2018 hebben we moties ingediend.
    1) Motie Geheim. Als we als Raad vertrouwelijke stukken krijgen wordt nooit bepaald wanneer deze openbaar worden, terwijl een dossier reeds is afgewikkeld en de geheimhouding niet meer nodig is. De motie is ingetrokken nadat het college heeft aangegeven een inventarisatie te maken van de  vertrouwelijke stukken met advies wat hiermee te doen.
    2) Motie Tiny Houses. Momenteel is er een kleine actieve groep die Tiny Houses in de gemeente wil plaatsen. Wij vinden dit concept goed in de gemeente passen. Echter het college is moeizaam in zijn besluitvorming. In de motie verzoeken wij het college om in januari a.s. alvast tijdelijke locaties aan te wijzen waar deze woningen kunnen komen. Deze motie is in de Raad aangenomen.

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

 

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.