buitengebied.jpg

Nieuwsflits 26 september 2017

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

 • Vanuit de laatste raadsvergadering kunnen wij u het volgende meedelen:

  o   Vaststellen voorlopig ontwerp N223. Mijn Partij heeft hiermee ingestemd aangezien veiligheid boven natuur gaat.

  o   MijnPartij heeft de zienswijze verordening busleningen van de MRDH op een punt laten aanpassen. Wij waren de enige partij die kritisch waren op de zienswijze.

  o   MijnPartij! heeft zich kritisch uitgelaten over het uitvoeren van de motie van de statushouders. Er was in de motie afgesproken 25 tot 50 extra statushouders te huisvesten in 2016 boven onze wettelijke taak. Momenteel hebben wij in 2017 onze wettelijke taak voor 2016 en 2017  uitgevoerd en een paar ton gemeenschapsgeld geïnvesteerd. We begrijpen dat de instroom momenteel laag is, maar MijnPartij vindt niet dat de motie goed is uitgevoerd en wil de diverse opvangvarianten wel als uitgewerkte optie beschikbaar houden. Aangezien wij ook onze eigen starters moeten huisvesten. Wat momenteel al een probleem is.

  o   Inzake het uitgeven van de ontwikkellocatie Vastgoedzone bij de A4, heeft MijnPartij tegen gestemd. Om 2 redenen. 1) De erfpachtconstructie was bedacht om de eigen ondernemers te helpen hun bedrijf te kunnen huisvesten en geen commerciële ontwikkelaars van buiten. 2) Door de locatie in 1 keer aan het ontwikkelaar in erfpacht te geven ontstaat er een bouwclaim op deze locatie door de ontwikkelaar.

  o   Bij de APV zijn twee wijzigingen voorgesteld. Een voorstel is door de meerderheid van de Raad afgewezen. Dit betreft een vergunning voor evenementen, waarbij bij het verlopen van de beslistermijn de vergunning automatisch verleend wordt. Ook MijnPartij vind dat er voor de “klant” een beslistermijn moet gelden en de gemeente binnen een bepaalde periode de vergunning moet kunnen afhandelen.

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.