slaapdorp.jpg

Nieuwsflits 27 28 juni 2017

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

 • Vanuit de laatste extra ledenvergadering kunnen we het volgende mededelen:
  • Het concept verkiezingsprogramma is met de aanwezige leden doorgenomen. De afgesproken wijzigingen worden verwerkt, waarna het definitieve verkiezingsprogramma naar u zal worden verzonden.
  • Ed Roeling is benoemd door lijsttrekker voor de verkiezingen van de gemeenteraad 2018.
 • Vanuit de laatste raadsvergadering kunnen wij u het volgende meedelen:
  • Helaas heet ons raadslid Bea Nolden, gezien haar gezondheid, besloten om een stap terug te doen. Haar raadszetel wordt tot de volgende verkiezingen ingenomen door Joop van der Spek. We wensen Bea een voorspoedig herstel en Joop veel succes de komende tijd. Bea heeft aangegeven verbonden te willen blijven aan MijnPartij! Zodra haar gezondheid dit toelaat zal dit verder worden uitgewerkt.
  • Belangrijk agendapunt betrof de toekomst van het oude gemeentehuis in Maasland. Deze staat nu leeg. Er liggen diverse varianten ter invulling op tafel.
   Vanuit MijnPartij! hebben wij kunnen bewerkstelligen dat nog breder wordt gekeken naar de ontwikkelingen in Maasland. Denk hierbij aan de locatie Buijnink en Lentis. Ook hebben wij ingebracht dat er een haalbaarheidsonderzoek moeten worden uitgevoerd voor de varianten en dat er een besluit genomen wordt uiterlijk begin 2018. Ook opteren wij voor commerciële horeca in het pand om geen valse concurrentie met de overige horeca bedrijven in Maasland te krijgen. Optie Maeslandhuis is dus voor ons ook een serieus te onderzoeken optie.
   Dit onderwerp zal de komende tijd nog wel in de raad terugkeren en houden wij u op de hoogte.
  • Bij de besluitvorming De Kreek hebben wij de motie ondersteund om aan de noordzijde extra appartementen te realiseren om mee te voldoen aan de vastgesteld woonagenda in de gemeente.
  • MijnPartij! was een van de partijen die tegen de deal was om twee oude winkelpanden te kopen en te gaan verhuren aan het Kastanjehof. Wij vinden de achtergrond van het idee een goede, maar de uitvoering dat de gemeente als belegger en risicodrager gaat optreden niet. Dit voorstel is door het college teruggetrokken en gaat kijken of er een partij in de markt is om de panden aan te kopen en te verhuren.
 

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

 

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.