slaapdorp.jpg

Nieuwsflits 23 mei 2017

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • Bij het vaststellen van de grondexploitaties heeft MijnPartij! aandacht gevraagd voor het financiële risico van het maken van een bouwweg over de N468. Dit zal o.a. worden opgepakt door het maken van een 0-meting bij aanvang werkzaamheden.
  • De jaarrekening 2016 van de Gemeente Midden-Delfland is door MijnPartij! akkoord bevonden.
  • MijnPartij! vindt dat kosten die gemaakt moeten worden voor acties rond de A4 moeten worden verhaald bij Rijkswaterstaat, in ieder geval de kosten van uitvoerende maatregelen. We hebben wel voor het gevraagde krediet gestemd om de lopende zaken niet te traineren.
  • MijnPartij! heeft inzake de reclamemast in de Harnaschpolder vragen gesteld inzake het recht van overpad (bereikbaarheid mast) en de kosten die de gemeente moest betalen, terwijl de locatie al in eigen bezit is. De toekomstige eigenaar van het naast gelegen grond is niet blij met de mast en de raad blijkt niet op de hoogte te zijn van een oude afspraak met Bauhuis. Door onze vragen is dit agendapunt aangehouden en zal dit verder door het college worden uitgewerkt.
  • MijnPartij! heeft naar aanleiding van de financiële stukken Bedrijvenschap Harnaschpolder vragen gesteld over beleid van solvabiliteit van deelnemingen van de gemeente, aangezien daar nu per deelneming verschillend over gedacht wordt. Dit punt heeft nu de aandacht van het college.
  • MijnPartij! is kritisch op het verzoek van wethouder Horlings om weer een jaar vrijstelling te krijgen om niet in onze mooie gemeente te wonen. Een persoon in een betreffende functie had zijn eigen conclusie kunnen trekken. We zijn wel blij dat in het verzoek dit jaar alleen stond dat hij weer voor een jaar vrijstelling wil hebben en geen opmerkingen over een huis dat niet verkocht wordt. Wij hebben met deze kanttekening wel voor zijn vrijstelling gestemd.
  • EXTRA LEDENVERGADERING 20 JUNI 2017

Om 20:00 begint de extra ledenvergadering in restaurant Indigo te Schipluiden. Komt allen!

De stukken zullen enkele dagen van te voren naar u worden gemaild.

Mocht u interesse hebben voor een functie voor de verkiezingscommissie, bestuursfunctie of raadsfunctie geeft dit door. Ook acties zoals helpen met flyeren worden gewaardeerd.

 

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

 

 

 

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.