groenewoestijn.jpg

Nieuwsflits 28 februari 2017

Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

  • In deze vergadering is Joop van der Spek als tijdelijk vervangend raadslid benoemd in verband met ziekte van raadslid Bea Nolden. Wij hopen dat Bea Nolden de rust heeft om te herstellen. Op de achtergrond zal Bea Nolden betrokken blijven bij de fractie.
  • Op de vervoersplannen van MRDH is een zienswijze ingediend. Op verzoek van o.a. Mijn Partij! is er extra nadruk gelegd om de huidige slechte verbinding van buslijn 33.
  • MijnPartij! is uiteindelijk akkoord gegaan met aankoop perceel Molenweg 12 (locatie Verboon). Zorg MijnPartij! is de hoge aanschafprijs en het voordeel van de ontwikkelende partij waar Verboon heen gaat. Juridisch is helaas hier niets aan te doen in verband met wetgeving. MijnPartij! vindt deze locatie wel een parel om een recreatieve functie te ontwikkelen.
  • MijnPartij! ondersteunt het armoedebeleid. Echter MijnPartij! heeft het initiatief genomen om een amendement in te dienen om de budgetten aan te passen aan de werkelijkheid en geen geld van andere posten te gebruiken. Ook zouden wij graag zien dat we spreken over minima beleid in plaats van armoede beleid. De gehele oppositie heeft het amendement ondersteund. Echter de coalitie niet, waarmee het amendement niet is aangenomen. MijnPartij! heeft dan ook niet ingestemd met het voorliggend voorstel.
  • MijnPartij! is niet akkoord gegaan met de begroting van Avalex voor 2017.
 

Namens MijnPartij!

Frank van Lier

twittervogel
Copyright © 2020. All Rights Reserved.