Ga naar de inhoud
Home » Blog » Hoe werkt de gemeenteraad?

Hoe werkt de gemeenteraad?

Tijdens de gemeenteraad verkiezingen beslist u mee over de samenstelling van de gemeenteraad. Maar wat doet de gemeenteraad precies? 

Tijdens de gemeenteraad verkiezingen beslist u mee over de samenstelling van de gemeenteraad. Maar wat doet de gemeenteraad precies? De organisatie in de gemeente is redelijk vergelijkbaar met de landelijke politiek. Daarbij is het college (de burgemeester en wethouders) vergelijkbaar met de minister-president en de ministers en de gemeenteraad met de Tweede Kamer.

Coalitie
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kiezen de Midden-Delflanders hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. In de gemeenteraad van Midden-Delfland zijn 17 zetels te verdelen. Als de uitslag bekend is, zullen de partijen die samen een meerderheid van minimaal 9 zetels hebben gekregen, een coalitie vormen. Net als in de landelijke politiek. Zij mogen dan hun eigen wethouders aanwijzen, die samen met de burgemeester verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in de gemeente.

Taak van de gemeenteraad
Wetten en regelgeving worden door de wethouders geformuleerd. De gemeenteraad beslist op haar beurt of ze akkoord gaat met de voorgestelde wetten en regels. Stemt een meerderheid in de gemeenteraad voor, dan mogen de ambtenaren aan de slag om dit in de praktijk te brengen. Ambtenaren worden aangestuurd door de wethouders, zijn niet betrokken bij de partijpolitiek en de termijn van vier jaar is niet op hen van toepassing. Daarnaast controleert de gemeenteraad het functioneren van de wethouders en hun ambtenaren.

gemeenteraad volledige breedte

Inspreekrecht
De gemeenteraad vergadert één keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. Aan het begin van de vergadering kan iedereen die dat wil gebruik maken van het inspreekrecht. Dat betekent dat u uw mening kunt laten horen over een onderwerp dat op de agenda staat.