Ga naar de inhoud
Home » Blog » Mijn Partij! groeit, groeit u mee?

Mijn Partij! groeit, groeit u mee?

Geachte inwoners van Midden-Delfland, graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Op 19 maart 2014 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraden in Nederland. De verkiezingsuitslag is bepalend voor de samenstelling van de raad en het college van burgemeester en wethouders en dus voor het beleid dat de komende vier jaar wordt gevoerd. Ook voor onze gemeente staat er veel op het spel.

md2015 19Het spreekt vanzelf dat Mijn Partij!, uw partij, letterlijk en figuurlijk, goed uit de bus wil komen. Hoewel oppositie voeren wel degelijk zinvol is, meent Mijn Partij! dat de tijd rijp is om daadwerkelijk deel uit maken van het college van burgemeester en wethouders. Alleen zo kunnen we noodzakelijke veranderingen in het beleid, zoals dat tot nu toe is gevoerd, realiseren.

Welke veranderingen Mijn Partij! voorstelt, wordt beschreven in het verkiezingsprogramma, waaraan op dit moment hard wordt gewerkt. Het concept van dit programma zal in november a.s. aan de ledenvergadering worden voorgelegd. Mijn Partij! is ook bezig met het samenstellen van de kieslijst. Dit is de lijst van te kiezen kandidaten voor Mijn Partij! voor de gemeenteraad. Ook u kunt zich hiervoor kandidaat stellen.
Dit vindt Mijn Partij! belangrijk:

  • Een zelfstandig Midden-Delfland op het gebied van bestuur en financiën;
  • Een goed en veilig leefklimaat in de woonkernen;
  • Volkshuisvesting voor eigen inwoners, jong en oud;
  • Uitbreiding van economische bedrijvigheid in de kernen en het buitengebied;
  • Een transparant en dienstbaar gemeentebestuur;
  • Een gezonde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Deelt u onze mening, groei dan mee, en stel u beschikbaar voor de kieslijst van Mijn Partij!.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van Mijn Partij!, Dirk Attema, zie contactpagina of bel 0620908655.