Ga naar de inhoud
Home » Blog » Ed Roeling kandidaat lijsttrekker

Ed Roeling kandidaat lijsttrekker

edDe politieke veteraan Ed Roeling is kandidaat lijsttrekker van Mijn Partij! bij de komende verkiezingen van de gemeenteraad van Midden-Delfland in maart 2014.
Dit in tegenstelling tot een aantal verwarrende berichten in de pers. Mijn Partij! is een democratische, transparante lokale partij en de lijst is nog niet definitief door de leden vastgesteld.

“Maar ik ben wel degelijk kandidaat lijsttrekker” zegt Roeling. Ik ben daarbij open en eerlijk: het wordt tijd dat Mijn Partij! zitting krijgt in het bestuur van Midden-Delfland. En als de Partij mij daarvoor vraagt, ben ik beschikbaar. Uiteraard is dat afhankelijk van de verkiezingsuitslag. Het Bestuur, de fractie en de leden van Mijn Partij! zullen een zeer actieve campagne voeren om de burgers duidelijk te maken het beleid, zoals gevoerd door het huidige college van CDA, VVD en PvdA, funest is voor de toekomst van Midden-Delfland.
“Ik zie het als mijn plicht de belangen van de burgers optimaal te behartigen en dat kan het best via een vertegenwoordiging van Mijn Partij! in het College”. aldus Roeling.

Het bestuur van Mijn Partij! onderschrijft deze visie van Roeling, al is de samenstelling van de lijst nog niet definitief en vol verrassingen. Het College van CDA, VVD en PvdA voert een arrogant beleid, waarin veel burgers zich niet herkennen. Er wordt gesloopt en afgebroken. Plannen mislukken (Hervormde school, en Maaslandse Dam) of worden arrogant doorgedrukt (Centrum Den Hoorn, Maaslandse Poort en Harnaskade) en steeds meer gaat bovenregionale samenwerking boven de behartiging van lokale belangen van (Hof van Delfland, en Metropoolregio), waardoor de zelfstandigheid van Midden-Delfland wordt bedreigd door bovenlokale politieke ambities. Het groene landschap van Midden-Delfland wordt steeds meer een recreatief park voor de inwoners van de stedelijke omgeving, waarbij aan de directe belangen van de lokale bevolking wordt voorbij gegaan.

Mijn Partij! gaat daartegen bij de komende verkiezingen een actieve campagne voeren. Burgers dienen te worden geïnformeerd en geactiveerd om hun eigen woonomgeving te helpen inrichten. De gemeente, dat zijn wijzelf ! Het bestuur van Mijn Partij! roept daarvoor iedereen op zich bij deze doelstelling aan te sluiten en Mijn Partij! daarin te steunen.

Mijn Partij! is Uw Partij!, omdat het een lokale partij is die partij staat voor de lokale belangen, de belangen van de burger in Midden-Delfland en niet van de lokale of regionale bestuurders. 

Het bestuur van Mijn Partij! is blij met de kandidatuur van Ed Roeling en roept iedere burger van Midden-Delfland op lid te worden van Mijn Partij en zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad van Midden-Delfland.

Zie de link ‘Lid Worden’ links in het keuze menu.