Ga naar de inhoud
Home » Nieuws archief

Nieuws archief

Starterswoningen op korte termijn

Al enige tijd is er discussie over het realiseren van extra starterswoningen in de kernen. Het bouwprogramma voor de komende jaren voorziet hier niet in, en het college ziet geen kansen om bovenop het huidige bouwprogramma deze noodzakelijke starterswoningen een plek te geven.

Wij zien die kans wel. Om te beginnen voor de kern Schipluiden. De vrachtwagenparkeerplaats is een uitstekende locatie om deze extra woningen te realiseren. Deze parkeerplaats heeft zijn functie grotendeels verloren, het is een troosteloos stuk asfalt. Vrachtwagens parkeren er nog maar nauwelijks. Daarnaast zien wij het op deze wijze van faciliteren van (transport)bedrijven niet als taak van de overheid, de locatie is in eigendom van de gemeente. In de kernen Maasland en Den Hoorn zijn inmiddels ook geen openbare vrachtwagenparkeerplaatsen meer.

Lees verder »Starterswoningen op korte termijn

md2015 4

Wonen in Midden-Delfland

Al enkele jaren wordt er veel gebouwd in Midden-Delfland. Voor het grootste deel in Den Hoorn. En nu er bijna geen bouwprojecten meer mogelijk zijn heeft het college eindelijk een voorzet gedaan voor een visie op wonen in Midden-Delfland. Een extern bureau heeft gekeken naar de bevolkingssamenstelling in de drie kernen en hoe die zou moeten zijn om ook in de toekomst de vitaliteit te bewaren. Daartoe is ook geïnventariseerd wat de wensen van ouderen zijn. De gemeente is tenslotte aan het vergrijzen.

Lees verder »Wonen in Midden-Delfland

Maaslandse Poort. Laat uw stem horen!

Terwijl ik dit schrijf ligt het plan “ontwikkelingskader Maaslandse Poort” ter inzage  (www.middendelfland.nl Link Stukken ter inzage, links op de voorpagina). Deze is door de gemeenteraad vrijgegeven voor inspraak.
Mijn Partij! heeft hier enkele zorgen over en zet er enkele vraagtekens bij. Ook tijdens de gemeenteraad bleek dat niet iedereen dit plan ondersteunt en hebben ook enkele omwonenden ingesproken.

Lees verder »Maaslandse Poort. Laat uw stem horen!

md2015 9

Zorgen over Maasland

Ontsluiting

Al langere tijd is de ontsluiting van Maasland aan de zijde van de Oude Veiling een moeilijk verhaal. In het verleden is de (voorrangs)situatie al diverse malen aangepast. In de huidige situatie heeft Maasluis voorrang op Maasland en staan er soms lange rijen auto’s om Maasland uit te komen. Om over de veiligheid van het voetgangers en fietsers maar niet te spreken.

Lees verder »Zorgen over Maasland

Harnasch!

Het zal je maar gebeuren! Je woont helemaal naar je zin! Besluiten Midden-Delfland, Delft en Den Haag opeens dat er een andere bestemming komt te liggen op jouw huis en dat van al je buren. Even slikken! Maar je hebt toch uiteindelijk wel het gevoel  dat het goed zal komen.

 

Lees verder »Harnasch!

md2015 9

Aardgas onder Maasland

Op dit moment spelen twee kwesties  rond de winning van aardgas. De bestaande boorput aan de Coldenhovelaan, en de wens van de NAM om tegen de A20 een nieuwe boorput te realiseren. Deze put moet in de buurt van de kern Maasland komen. Belangrijkste reden hiervoor is de hoeveelheid aardgas onder de kern. Men wil vanuit de boorput schuin richting Maasland boren.

Lees verder »Aardgas onder Maasland

md2015 10

Maasland, onze zorg !

md2015 10Zoals bekend wil de gemeente Maassluis een nieuwe woonwijk bouwen, de Dijkpolder. Hier moeten circa 1.750 woningen verrijzen. Deze nieuwe woonwijk moet ontsloten worden waarbij door de gemeente Maassluis gekeken wordt naar ontsluiting via de Maassluiseweg op de kern van Maasland.

Lees verder »Maasland, onze zorg !

md2015 17

Het buitengebied van Midden-Delfland

Behoud van de open ruimte

Het buitengebied van Midden-Delfland is de laatste open ruimte in de zuidrand van de Randstad. Er is dan ook alle reden dit gebied in stand te houden vanwege de landschappelijke, agrarische en recreatieve betekenis. Dit belang wordt door politici en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau met de mond beleden, maar de praktijk is anders gebleken. Enkele feiten spreken voor zichzelf :

Lees verder »Het buitengebied van Midden-Delfland