Ga naar de inhoud
Home » Blog » Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Welkom in de wereld van de moeilijke woorden. Of te wel gemeente taal. De gemeente bedoelt hiermee dat de burger, u dus, mag reageren op wat zij met uw buurt van plan zijn. Hoe werkt dat?

Als u geluk heeft krijgt u een briefje in de deur waarin ze vermelden dat ze wat van plan zijn en dat u een kans krijgt om te komen kijken wat dat is. Ja, dan mag u vragen stellen en kritiek hebben. Maar of de plannen dan nog aangepast kunnen worden, dat is maar afwachten.

Als u minder geluk heeft moet u in de schakel toevallig bij de gemeenteberichten zien staan dat er een dergelijke bijeenkomst is en dan volgt alsnog bovenstaand.

Maar als u geen geluk heeft dan krijgt u de schakel niet en ontdekt u pas wat de gemeente van plan is als de graafmachines en kapmachines al bezig zijn.

Bij het plan van de gemeente om de platanen aan het Oranje Nassauplein en de bomen aan de Oranjelaan te kappen en te vervangen door andere bomen zien wij alle drie de mogelijkheden terug. De mensen die bij die platanen op het Oranje Nassauplein wonen hebben de brief ontvangen. Maar de bewoners aan de oranjelaan hebben geen brief ontvangen. Dit is niet wat de afspraak is voor de inbrengmogelijkheden van inwoners op beleid van de gemeente.

Wij van Mijn Partij! zien participatie volkomen anders. Op het moment dat er een leefomgeving aangepast moet gaan ga je van tevoren met de bewoners praten over het waarom en wat de mogelijkheden zijn dan kan iemand tenminste echt participeren. Daarmee doe je dan recht aan de betekenis van het woord participeren (latijn: deelnemen aan).

Zoals de gemeente de burger, u dus, laat participeren zouden wij liever spreken van reageren. Graag zou de gemeente zien dat u instemmend knikt op alles wat er verzonnen wordt.

Is het trouwens “Cittaslow” om bomen te kappen zonder te zoeken naar alternatieven?

Ellen Snethlage