Ga naar de inhoud
Home » Blog » Bert Blase aangesteld als verkenner

Bert Blase aangesteld als verkenner

Sinds 25 oktober 2023 heeft Midden-Delfland geen voltallige coalitie meer. De VVD stapte op die dag (de stemming over het AZC in Den Hoorn) uit de coalitie. Een week later stapte de wethouder van de VVD op, waardoor het college van 4 naar 3 personen ging (burgemeester + een wethouder van het CDA en een wethouder van de VVD).

Het is de bedoeling Midden-Delfland weer een voltallig college krijgt en Bert Blase gaat hier als verkenner mee aan de slag.

De #WOS heeft hier een artikel aan gewijd:

Bert Blase moet Midden-Delfland helpen aan nieuw gemeentebestuur

Bert Blase gaat in Midden-Delfland aan de slag als verkenner voor een voltallig college van B en W. Dat hebben de fractievoorzitters samen besloten.

Na het besluit om 225 vluchtelingen te huisvesten in de Harnaschpolder in Den Hoorn, stapte de VVD uit de coalitie. Wethouder Wendy Renzen wilde tot het kerstreces aanblijven, maar vanwege het gebrek aan politieke steun stapte zij niet veel later op. De twee overgebleven partijen CDA en D66 (goed voor 6 van de 17 zetels) leveren nu allebei nog één wethouder.

Aanvankelijk nam Mijn Partij, als winnaar van de vorige verkiezingen, het voortouw om te komen tot een nieuw gemeentebestuur. Fractievoorzitter Ed Roeling trok echter al snel de stekker uit die gesprekken. Inmiddels is dus besloten om een extern iemand aan te stellen als verkenner. Die iemand is Bert Blase, oud-burgemeester van onder andere buurgemeente Vlaardingen.

“Deze verkenning moet leiden tot een advies aan de gemeenteraad over de stappen die gezet moeten worden om , na het recente terugreden van een van de wethouders, tot de vorming van een voltallig college te komen. Het advies van de verkenner moet beschikbaar zijn voorafgaande aan de eerstvolgende raadsvergadering (23 januari 2024), zodat er geen tijdonnodig verloren gaat”, staat in een persbericht van de partijen.

De afbeelding komt van een #AD artikel. De tekst hierboven is gekopieerd van de #WOS website.

#MiddenDelfland#MijnPartij#bertblase#college