Ga naar de inhoud
Home » Blog » Algemene leden vergadering

Algemene leden vergadering

Beste leden van Mijn Partij!,

Op dinsdag 8 mei zal de algemene leden vergadering van Mijn Partij! gehouden worden.

Locatie is het “Oude Gemeentehuis”, H.K. Pootplein 1 Schipluiden

Aanvang is 20.00 uur. (inloop vanaf 19.30 uur)

Agenda

 • Welkom – terugblik
 • Bestuur benoemingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Wil Roessen
  • positie vacant, kandidaten kunnen zich aanmelden per email bij E. Bonte (Edwin.bonte@hds.com)
 • Open discussie met leden:
  • Wat is relevant voor het komende jaar?
  • Wat verwacht men en wat kan en wil men zelf bijdragen?
 • Voorstel contributie 2012: minimaal € 10,00
 • Verslag kas commissie
 • Benoemen kas commissie
  • Aftreden kascommissielid Theo van Geest, conform afspraak,
  • Nieuwe samenstelling conform afspraak:
   • 1.1ste lid Joop Arkesteijn
   • 2.2de lid Jan Hilkhuizen
   • 3.Reserve Theo van Geest
 • Ondersteuning
  • Actief bijdrage nodig
  • Leden en actieve leden uitbreiden
  • Financieel, “funding”, blijft hard nodig om boodschap te kunnen blijven uitdragen
 • Mededelingen
 • Rondvraag
 • Sluiting

We verzoeken U vriendelijk op tijd aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Paul Kleyweg,
Wil Roessen,
Edwin Bonte