Ga naar de inhoud
Home » Blog » Alg. Beschouwing begroting 2021-2024

Alg. Beschouwing begroting 2021-2024

Met gemengde gevoelens hebben wij het college werkprogramma en Begroting 2021 gelezen.

De begroting heeft volgend jaar wederom een tekort. 

Met gemengde gevoelens hebben wij het college werkprogramma en Begroting 2021 gelezen.

De begroting heeft volgend jaar wederom een tekort. 

De afgelopen jaren is dat steeds zo, waarbij de doorkijk naar de jaren daarna positief is. Tot op heden is dat nog niet gelukt.

Positief is dat er gekeken is naar de investeringen en de daadwerkelijke ingeschatte jaren van uitvoering. Nadeel hiervan is dat er nu een eenmalige bate is door het opschuiven van projecten. Dus een sigaar uit eigen doos!

We hebben wederom te maken met een “kaasschaafmethode”. Zonder een duidelijke visie. Dit riepen we vorig jaar ook al.

Ons voorstel is om in de toekomst te kijken naar de wettelijke taken van de gemeente en de overige taken.

Door de gemeente wordt dit op ons verzoek nu in beeld gebracht. Echter tot op heden is dat nog niet scherp en kunnen wij dus daar nog niet goed naar kijken en anticiperen.

Wij gaan graag met de andere partijen in discussie welke (kern)taken de gemeente moet uitvoeren en welke niet. Met deze begrotingsbehandeling gaan we dat niet meer redden. Maar wij dagen de partijen uit om dit voor 2022 te realiseren.

MijnPartij is wel blij met het behoud van kwaliteit van het onderwijs en behoud kwaliteit van het sociaal domein.

Download hier het gehele document ‘Algemene Beschouwing begroting 2021-2024’