Ga naar de inhoud
Home » Blog » Advies van Bert Blase

Advies van Bert Blase

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 23 december 2023. Hierin schreven wij dat Midden-Delfland sinds 25 oktober 2023 (toen werd er gestemd over het AZC in Den Hoorn) geen voltallige coalitie meer heeft, omdat de VVD opstapte. Een week later stapte de wethouder van de VVD op, waardoor er sindsdien ook geen voltallig college meer is. De coalitie bestaat nu uit CDA en D66 (6 van de 17 zetels). Het college bestaat nu uit de burgemeester en 2 wethouders (CDA + D66).

Het was (en is) de bedoeling dat Midden-Delfland weer een voltallige coalitie en een voltallig college krijgt en Bert Blase is hiermee als verkenner aan de slag gegaan. Een verkenner onderzoekt welke coalitiemogelijkheden er zijn.

Vorige week heeft meneer Blase twee gespreksavonden georganiseerd. De eerste gespreksavond was er een afvaardiging van Mijn Partij, CDA, OGP, D66 en CU. De VVD wil niet in een coalitie als het genomen besluit over het AZC in stand blijft.

De tweede gespreksavond was een afvaardiging van Mijn Partij, CDA, OGP en D66 aanwezig.

Meneer Blase komt tot de volgende twee adviezen:

– Een coalitie bestaande uit Mijn Partij, CDA, OGP, D66 en ChristenUnie.

– Een coalitie bestaande uit CDA, OGP en D66 (9 van de 17 zetels).

Komende dinsdag zal Bert Blase tijdens een openbare raadsinfo-bijeenkomst in de gemeenteraadszaal zijn advies nader toelichten. Daarna is het aan de gemeenteraadsleden om vragen aan elkaar en aan meneer Blase te stellen. De bijeenkomst start direct na de te houden raadsvergadering. De verwachting is dat meneer Blase rond 20:00 kan starten. Jij kan hier ook bij zijn door plaats te nemen op de publieke tribune. Aanmelden is hiervoor niet verplicht.

De afbeeldingen komen van een #AD artikel.

#MiddenDelfland#MijnPartij#bertblase#verkenner#college#coalitie#AZC