Ga naar de inhoud
Home » Blog » Aardgas onder Maasland

Aardgas onder Maasland

Op dit moment spelen twee kwesties  rond de winning van aardgas. De bestaande boorput aan de Coldenhovelaan, en de wens van de NAM om tegen de A20 een nieuwe boorput te realiseren. Deze put moet in de buurt van de kern Maasland komen. Belangrijkste reden hiervoor is de hoeveelheid aardgas onder de kern. Men wil vanuit de boorput schuin richting Maasland boren.

Op 18 december vorig jaar heeft de NAM een vergunning aangevraagd om op de locatie Coldenhovenlaan te mogen fracken. Dit is het onder hoge druk inspuiten van water, chemicaliën en korrels in de grond, om op deze wijze het laatst aanwezige aardgas vrij te maken.md2015 9 Landelijk is veel commotie ontstaan over het fracken van Schaliegas. Schaliegas is ook aardgas. Omdat het zich in een hardere ondergrond  bevindt heeft het een andere naam. De techniek is dezelfde. In 2013 heeft het college en de gemeenteraad nadrukkelijk aangegeven tegenstander te zijn van het fracken van Schaliegas. Nu deze techniek daadwerkelijk wordt toegepast in Midden-Delfland is het stil. Het college heeft zelfs geen zienswijze ingediend op de nieuwe vergunning. Wij zijn door de toelichting van de NAM tijdens een haastig georganiseerde  informatiebijeenkomst niet gerustgesteld over de effecten van hun activiteiten op de langere termijn. Te lang hebben de NAM en de rijksoverheid deze effecten ontkend. Bovendien moet het college het voortouw nemen  m.b.t. het informeren van de bewoners van Maasland en dit niet aan de NAM overlaten.

De situatie van de gewenste boorput tussen de A20 en de kern Maasland is in een pril stadium. Wel zijn de mogelijke gevolgen in kaart gebracht. Bodemdaling tot 8 centimeter en een onvoorspelbaar grondwater. Als u zich bedenkt dat het gasveld onder een groot deel van de kern Maasland ligt, kunt u zelf de mogelijke gevolgen wel inschatten. De mogelijke gevolgen staan niet in verhouding tot de huidige situatie in Groningen, toch kan de NAM niet garanderen dat er geen verzakkingen of bevingen zullen plaatsvinden.

Werk aan de winkel dus.