Ga naar de inhoud
Home » Blog » Aanpassen parkeer norm Midden-Delfland

Aanpassen parkeer norm Midden-Delfland

Begin 2020 is door MijnPartij al bij nieuwe ontwikkelingen aangegeven dat conform afspraak het parkeren van de nieuwe ontwikkelingen op de betreffende locatie opgelost dienen te worden, maar dat voor kleinere woningen de parkeernorm aan de hoge kant was, zoals de woningbouwontwikkelingen in Schipluiden en Maasland.

Kort samengevat kwam het erop neer dat in de oude parkeernorm vrijwel alle woningen gelijk werden beoordeeld met gemiddeld 1,5 auto per woning incl. bezoek.

Terwijl in de praktijk een villa meer auto’s zal hebben dan een sociale woning van 50m2.

In de aangepaste norm is er meer gedifferentieerd in de parkeernorm, waardoor er bij kleinere woningen minder parkeren nodig is. Wat het bouwen van dit soort woningen makkelijker maakt en betaalbaarder. Ook is  er een hogere aanvaardbare norm voor parkeerdruk. Dit past in de landelijke regelgeving.

Je ziet dat enkele partijen, zonder namen te noemen, dit nu gebruiken,” kijk ons nu eens goed bezig zijn”. Laten we niet vergeten dat de aanleiding van het aanpassen van de norm al begin 2020 is aangekaart door MijnPartij die dit probleem al had gezien. Naast het voordeel voor kleinere woningen is deze norm ook meer passend met de huidige realiteit.

Met dank aan MijnPartij!