Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Programma en hoofdpunten 2018 - 2022

Klik HIER om het programma 2018 - 2022 te lezen, dit is versie 17 oktober 2017)

Tweede termijn begroting Mijn Partij! 07-11-2017

MijnPartij! wil ook dit jaar de inzet van de ambtenaren bedanken voor de inzet voor de gemeenteraad en het aanleveren van antwoorden op vragen vanuit de begroting.

Deze begroting is een bijzondere begroting, aangezien er over 4 maanden gemeenteraadsverkiezingen zijn en er een nieuw college zal ontstaan met hun visie en wensen.
Wij willen dit jaar dan ook niet te diep ingaan op de stukken, maar ook aandacht besteden wat er de afgelopen jaren is gebeurd ten opzicht van de begroting.

Lees meer...

Starterswoningen op korte termijn

Al enige tijd is er discussie over het realiseren van extra starterswoningen in de kernen. Het bouwprogramma voor de komende jaren voorziet hier niet in, en het college ziet geen kansen om bovenop het huidige bouwprogramma deze noodzakelijke starterswoningen een plek te geven.

Wij zien die kans wel. Om te beginnen voor de kern Schipluiden. De vrachtwagenparkeerplaats is een uitstekende locatie om deze extra woningen te realiseren. Deze parkeerplaats heeft zijn functie grotendeels verloren, het is een troosteloos stuk asfalt. Vrachtwagens parkeren er nog maar nauwelijks. Daarnaast zien wij het op deze wijze van faciliteren van (transport)bedrijven niet als taak van de overheid, de locatie is in eigendom van de gemeente. In de kernen Maasland en Den Hoorn zijn inmiddels ook geen openbare vrachtwagenparkeerplaatsen meer.

Lees meer...

 twitter

Copyright © 2018. All Rights Reserved.