Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Wonen in Midden-Delfland

Al enkele jaren wordt er veel gebouwd in Midden-Delfland. Voor het grootste deel in Den Hoorn. En nu er bijna geen bouwprojecten meer mogelijk zijn heeft het college eindelijk een voorzet gedaan voor een visie op wonen in Midden-Delfland. Een extern bureau heeft gekeken naar de bevolkingssamenstelling in de drie kernen en hoe die zou moeten zijn om ook in de toekomst de vitaliteit te bewaren. Daartoe is ook geïnventariseerd wat de wensen van ouderen zijn. De gemeente is tenslotte aan het vergrijzen.

Lees meer...

Nieuwsflits MijnPartij! Na Raadsvergadering 28 juni 2016

Dit is Nieuwsflits 2 van MijnPartij!. Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

Lees meer...

Nieuwsflits MijnPartij! Na Raadsvergadering 24 mei 2016

Dit is de eerste Nieuwsflits van Mijn Partij!. Met de Nieuwsflits willen wij u op de hoogte houden van het reilen en zeilen van onze mooie gemeente Midden-Delfland. Mijn Partij! wenst u veel leesplezier.

Lees meer...

facebook  twitter