Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Aardgas onder Maasland

Op dit moment spelen twee kwesties  rond de winning van aardgas. De bestaande boorput aan de Coldenhovelaan, en de wens van de NAM om tegen de A20 een nieuwe boorput te realiseren. Deze put moet in de buurt van de kern Maasland komen. Belangrijkste reden hiervoor is de hoeveelheid aardgas onder de kern. Men wil vanuit de boorput schuin richting Maasland boren.

Lees meer: Aardgas onder Maasland

Maasland, onze zorg !

md2015 10Zoals bekend wil de gemeente Maassluis een nieuwe woonwijk bouwen, de Dijkpolder. Hier moeten circa 1.750 woningen verrijzen. Deze nieuwe woonwijk moet ontsloten worden waarbij door de gemeente Maassluis gekeken wordt naar ontsluiting via de Maassluiseweg op de kern van Maasland.

Lees meer: Maasland, onze zorg !

Het buitengebied van Midden-Delfland

Behoud van de open ruimte

Het buitengebied van Midden-Delfland is de laatste open ruimte in de zuidrand van de Randstad. Er is dan ook alle reden dit gebied in stand te houden vanwege de landschappelijke, agrarische en recreatieve betekenis. Dit belang wordt door politici en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau met de mond beleden, maar de praktijk is anders gebleken. Enkele feiten spreken voor zichzelf :

Lees meer: Het buitengebied van Midden-Delfland