Mijn Partij! = Uw Partij

de gemeente, dat zijn wij zelf!

Harnasch!


Het zal je maar gebeuren! Je woont helemaal naar je zin! Besluiten Midden-Delfland, Delft en Den Haag opeens dat er een andere bestemming komt te liggen op jouw huis en dat van al je buren. Even slikken! Maar je hebt toch uiteindelijk wel het gevoel  dat het goed zal komen.

 

Lees meer: Harnasch!

Aardgas onder Maasland

Op dit moment spelen twee kwesties  rond de winning van aardgas. De bestaande boorput aan de Coldenhovelaan, en de wens van de NAM om tegen de A20 een nieuwe boorput te realiseren. Deze put moet in de buurt van de kern Maasland komen. Belangrijkste reden hiervoor is de hoeveelheid aardgas onder de kern. Men wil vanuit de boorput schuin richting Maasland boren.

Lees meer: Aardgas onder Maasland

Maasland, onze zorg !

md2015 10Zoals bekend wil de gemeente Maassluis een nieuwe woonwijk bouwen, de Dijkpolder. Hier moeten circa 1.750 woningen verrijzen. Deze nieuwe woonwijk moet ontsloten worden waarbij door de gemeente Maassluis gekeken wordt naar ontsluiting via de Maassluiseweg op de kern van Maasland.

Lees meer: Maasland, onze zorg !

facebook  twitter